Oheň - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.1.4.13 - A.S. Ghost Czech Force


Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zajímavosti > Co je třeba znát > Oheň

OHEŇ

Vždy, když budeme manipulovat s ohněm, měli bychom mít na paměti pravdivé pořekadlo: „Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“, Proto při manipulaci s tímto živlem dbáme velké opatrnosti. V následujících větách se Vám pokusím poradit jak správně s ohněm zacházet a jak nejlépe jej využívat ke svým potřebám.
Ohňové desatero:

   1. Rozmysli si, na co oheň potřebuješ a podle toho zvol typ ohniště a dřevo na topení
   2. Je-li to možné, využij vždy starého, již vybudovaného ohniště. Musíš-li založit nové, založ jej na nehořlavém povrchu vždy v dostatečné vzdálenosti od všeho hořlavého.
   3. Ohniště oblož kameny aby se oheň nemohl rozšířit (pozor na kameny z potoka – ty žárem praskají a odlomky tě mohou poranit)
   4. Musíš-li vyrýpat drny, ulož je stranou do stínu vždy trávou dolů a občas je pokrop – použijí se při zahlazování ohniště.
   5. Nauč se zapalovat první zápalkou bez papíru, za každého počasí. Ve vlhku pomůže březová kůra nebo smrkové větývky.
   6. Přikládej spíše menší dávky a častěji z návětrné strany – mezi polínka se musí dostat vzduch.
   7. Oheň má být čistý – netop zeleným jehličím nebo větvemi s listím. Zbytečně to moc čoudí.
   8. Nejvíce hřejí špičky plamenů, podle toho zavěs nádobu v níž vaříš.
   9. Dohasínající uhlíky lze povzbudit trochou soli a rozfoukáním.
   10. Před odchodem vzorně ukliď. Z vychladlého ohniště vyber popel, zakryj drny a zalij – tráva poroste dál. Kameny dej tam, odkud jsi je vzal/a očouzenou stranou dolů.
Oheň vždy můžeš k něčemu využít (k sušení prádla, ohřátí, vaření nebo ke slavnosti atd.). Není ale lhostejné, jaký oheň požiješ. Druhy ohnišť rozdělujeme podle jejich účelu – na užitkové a slavnostní (táborové).
Základem pro to, aby se oheň nešířil je jej dobře zajistit. Ideální je vykopat ohniště v zemi. Lopatkou vyndáme drny s trávou, v jámě utvoříme ohraničení kameny a můžeme se pustit do stavby ohně, který právě potřebujeme. Výhodou ohniště ve vykopané jamce je to, že se dá velice snadno uklidit a nikdo nepozná, že zde ohniště bylo. Na oheň bychom měli používat dřevo ze soušek stromů a keřů. Není-li to nezbytné, nikdy nekácíme živé stromy. Další důležitou zásadou je pořádek kolem ohně. Dřevo by mělo být podle síly poskládáno, neměly by chybět prostředky pro uhašení ohně a po ukončení táboření musí být perfektně uklizeno, aby nikdo nepoznal, že jsme zde byli.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky