Jak sponzorovat - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.0.2.19 - A.S. Ghost Czech Force


Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Jak sponzorovat

Pro sponzory > Sponzoži
Jak sponzorovat?


Chcete-li se stát naším sponzorem, kontaktujte nás na telefon: 420 777 58 98 75 nebo email: asgcf@asgcf.cz
či požijte naše kontaktní formuláře


Číslo účtu:  2701008856 / 2010

IBAN: CZ4220100000002701008856
Účet vedený: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

V případě sponzoringu preferujeme osobní kontakt mezi sponzorem a zástupci spolku
. Předem děkujeme za jakoukoliv finanční či jinou hmotnou podporu!

Co můžeme nabídnout?

 • Umístění reklamy na našich webových stránkách, a to formou banneru na titulní stránce. Jedná se o obdélníkovou-grafickou reklamu o rozměrech přizpůsobených zobrazení příslušného webového prohlížeče s přímým odkazem na Vaše webové stránky. Dále pak umístění reklamního banneru textové formy na titulní stránce či jiné stránce s drobným popisem Vaší firmy a přímým odkazem na stránky firmy.
 • Umístění grafické reklamy při pořádání různých sportovních či společenských akcí.
 • Poskytnutí slevy na pořádané akce (volnočasové aktivity pořádané sdružením).
 • VIP přístup na naše akce.   
( PŘIPRAVUJEME )

Sponzorské pozice:

 • Generální sponzor - hlavní sponzor, nemusí být jediný
 • Výhradní sponzor - jediný sponzor akce nebo události
 • Titulární sponzor - jméno sponzora je uvedeno v názvu akce
 • Exkluzivní sponzor - sponzor s výhradním právem pro určitou kategorii pořádané akce
 • Řadový sponzor - běžná finanční či jiná hmotná podpora akce

Další formy pomoci našemu sdružení:

 • Sponzorování formou fundraisingu. Fundraising je cílená systematická činnost směřující za účelem získání finančních prostředků na obecně prospěšnou činnost neziskové organizace. Zde se nemusí jednat pouze o finanční pomoc, ale i materiál nebo konkrétní služby.

 • Pomoc při různých aktivitách sdružení (sympatizanti).

Nejčastější otázky a odpovědi - Sponzoring dle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů

Jaké jsou podmínky pro sponzoring?

Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanoví jiné podmínky pro fyzické osoby a jiné pro osoby právnické (s.r.o., a.s., apod.)

Fyzické osoby

- hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč
- maximálně 10% ze základu daně

Právnické osoby

- hodnota daru minimálně 2.000,- Kč
- maximálně 5% ze základu daně
- odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání

 • Uplatní daňový odpočet i zaměstnanec?

Ano, uplatní. Zaměstnanec předloží vždy v lednu svému zaměstnavateli doklady o poskytnutých darech v předchozím roce a zaměstnavatel mu v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmu vrátí příslušný přeplatek na dani zpravidla s únorovou nebo březnovou mzdou. Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání.

 • Kolik ve skutečnosti ušetřím poskytnutím daru na daních?

To záleží na výši daňového základu a příslušné daňové skupině. Pokud budete například ve skupině se sazbou 25% a v této skupině odpočtete dar 1.000,- Kč, bude faktická úspora na dani 250,- Kč.

 • Mohu ovlivnit účel použití daru?

Ano, jako doklad o poskytnutí daru uzavřete se SPOLKEM
jednoduchou darovací smlouvu a v té je možno ujednat i konkrétní účel použití daru, který je pak pro obdarovaného závazný.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky