ALGORITMY C-ABCDE - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.1.4.13 - A.S. Ghost Czech Force


Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zajímavosti > První pomoc > ALGORITMY

ALGORITMY PRO PRVNÍ POMOC

Aktualizace: čvc 31

První pomoc i přednemocniční bývá témeř vždy stresující situací - více či méně. Proto byly vymyšleny mnemotechnické pomůcky či algoritmy, aby zachraňujícím pomohli jednat rychle, efektivvně a bez chyb. Níže jsou uvedeny známé i méně známé algoritmy. Není nutné znát všechny. Některé postupy využijí laici i profesionálové (ano, i lékař nebo zdravotní sestřička ze standardního oddělení či záchranné služby by je měli znát). Jiné postupy jsou určeny pouze pro profesionály. Ještě, než se do nich začteme, pamatujme si: "Postupy zachraňují život člověka, ne samotné vybavení nebo neucelené znalosti." Některé algoritmy ráda využívám ve svých kurzech. Účastník kurzu pak reaguje na to, co vidí (postupem, algoritmem,...), ví, co má dělat a dělá to bez chyb. Je velká škoda, že některé kurzy se stále drží toho svého: "První pomoc při tepenném krvácení, při bězvědomí, při alergické reakci,...". Přitom kurz postavený na: "Vidíš otevřenou ránu? Udělej toto! Vidíš člověka ležet na zemi? Udělej toto! Vidíš křeče? Zareaguj tak,..."

Prvně se podíváme na mnemotechnické pomůcky i pro laiky. Jsou to postupy, které nevyžadují žádné složité odborné výkony nebo pomůcky:Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky