Morseova abeceda - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.1.4.13 - A.S. Ghost Czech Force


Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zajímavosti > Co je třeba znát > Abecedy
Morseova abeceda


Morseovu abecedu

vymyslel na konci na konci 19. století americký fyzik Samuel F. B. Morse
(1791–1872), který ji v roce 1844 vyzkoušel při prvním telegrafickém spojení mezi Washingtonem a Baltimorem. Odtud pochází ona památná věta: „What hath God wrought“ (tj. česky „Co to Bůh způsobil“).

Původní Morseova abeceda měla své chyby, teprve v roce 1918 je odstranil jistý Philips . Používala např. tři druhy mezer, což podstatně zhoršovalo čitelnost. Menší nevýhodou byla i skutečnost, že nejkratší kombinace signálů neodpovídaly nejčastěji oužívaným znakům.Morseova abeceda měla značný význam též v námořnictví a armádě. Např. ještě do roku 1996 ji používaly jako prostředek tísňového volání všechny lodě o výtlaku větším než 300 tun (nahrazena globálním námořním tísňovým a bezpečnostním systémem GMDSS ). Známé SOS , které v překladu z angličtiny znamená „ spaste naše duše “, znělo i z paluby potápěcího se Titaniku.

V pozdější době nahradilo Morseovu abecedu v rádiovém provozu mluvené slovo a dnes bývá používána hlavně radioamatéry a při šifrování v táborových a braných hrách. Přesto však do ní byl koncem roku 2003 přidán nový symbol, zavináč . Jeho zápis vznikl spojením dvou písmen – A a C, vše bez mezer.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky