Akustické signáli sirén - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.0.2.19 - A.S. Ghost Czech Force


Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Akustické signáli sirén

Zajímavosti

V České republice v dnešní době platí pouze tři druhy akustických signálů vyhlašovaných pomocí sirén a z toho pouze jeden varovný signál pro varování obyvatelstva - VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA.


Dalšími signály jsou jsou ZKOUŠKA SIRÉN a POŽÁRNÍ POPLACH.  


Předchozí varovné signály Civilní ochrany KATASTROFA, VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA a NEBEZPEČÍ ZÁTOPOVÉ VLNY vyhlašované taktéž prostřednictvím sirén byly v souladu se zákonem 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, z rozhodnutí ministra vnitra od 1. listopadu 2001 zrušeny.
Všeobecná výstraha

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění vždy následuje tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná a sděleny základní pokyny. Důvodem zavedení jednoho varovného signálu je fakt, že jejich současný počet a rozdílný význam pro chování obyvatelstva v míru a za válečného stavu byly pro vnímání obyvatelstva nepřijatelné.

Všeobecná výstraha

Požární poplach

Zkouška sirén
Požární poplach

Je vyhlašován za účelem svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka , 25 vteřin trvalý tón) a nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón ,,HÓ-ŘÍ“, ,,HÓ-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty. 
Zkouška sirén

Pro zkoušku sirén se používá tzv. "Zkušební tón" vyhlašovaný pravidelně každou první středu v měsíci. Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén".
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky